Dostęp do informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Natomiast, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.


Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres:

 

na adres poczty elektronicznej: rzecznik@opoczno.ld.policja.gov.pl

lub listownie na adres:

Komenda Powiatowa Policji

w Opocznie

26-300 Opoczno

Al. Dąbróki1

Pliki do pobrania

 • (docx 12.35 KB)
 • Data publikacji 09.06.2017 10:12
  (pdf 19.45 KB)
 • Data publikacji 09.06.2017 10:13
  (pdf 18.09 KB)
 • Data publikacji 09.06.2017 10:13
  (pdf 19.29 KB)
 • Data publikacji 09.06.2017 10:13
  (pdf 17.62 KB)

Metryczka

Data publikacji : 19.01.2012
Data modyfikacji : 21.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opocznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Stępień
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Stępień
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Stępień 2
do góry