Ewidencja i Rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencja i Rejestry

Ewidencja i Rejestry

Ewidencja i Rejstry w KPP Opoczno

 

Wydział Kryminalny:

 

 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik podawczy
 • Rejestr Śledztw i Dochodzeń
 • Księga dowodów rzeczowych/przedmiotu
 • Rejestr postepowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego
 • Ewidencja wyjść w godzinach pracy

 

Wydział Prewencji

 

 • Rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych 
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka ewidencji techniki policyjnej
 • Książka ewidencji telegramów wychodzących i przychodzących 
 • Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
 • Książka przyjmowania i wydawania broni

 • Książka ewidencji wyjść służbowych,
 • Dziennik Podawczy
 • Ewidencja notatników służbowych
 • Książka odpraw do służby
 • Teczka nakazów doprowadzeń osób, rzeczy
 • Książka przebiegu służby
 • Książka służby w patrolach i obchodach
 • Książka kontroli sprzętu i uzbrojenia
 • Książka wydawania broni z pododdziałów
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzenia elektronicznych do badania stanu trzeźwości
 •  Książka kontroli służby
 • Wnioski o przydział broni, pałki „Tonfa”                  
 • Książka odpraw – narad służbowych
 • Książka kontroli broni
 • Książka wydania broni z pododdziału – depozyt
 • Ewidencja szczegółowa mandatów karnych
 • Książka ewidencji amunicji
 • Książka wydania broni
 • Książka kontroli osób zatrzymanych
 • Teczka protokołów odpraw do służby patrolowej
 • Książka służby i odpraw dzielnicowych

 

Zespół Prezydialny i Ochrony Informacji Niejawnych

 • Dziennik Podawczy
 • Dzienniki korespondencyjne
 • Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek
 • Rejstr przepisów
 • Książka doręczeń
 • Rejestr poczty specjalnej
 • Rejestr postanowień pełnomocnika OIN
 • Rejestr akt postępowań sprawdzających
 • Wykaz osób zatrudnionych lub pełniących służbę w KPP w OPocznie, któe posiadają uprawnienia do informacji niejawnych
 • Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa
 • Ewidencja kontrolnych postępowań sprawdzających
 • Rejestr wydanych zaświadczeń
 • Rejestr ewidencji ankiet bezpieczeństwa osobowego
 • Rejestr odmów wydania poświadczenia bezpieczeństwa
 • Ewidencja wydania i wykorzystania identyfikatorów
 • Rejestr wydanych decyzji o umorzeniu postępowania sprawdzającego
 • Ewidencja wydania i wykorzystania przepustki samochodowej
 • ewidencja pieczęci służbowych i stempli
 • Rejestr krwi wysyłanej do Laboratorium  KWP w Łodzi
 • Rejestr poczty
 • Rejestr upoważnień imiennych
 • Rejestr wydanych zeszytów narad, odpraw służbowych i szkoleń
 • Rejestr rozkazów personalnych
 • Rejestr zakupionych art. spoż.
 • Pocztowe ksiązki nadawcze
 • Ewidencja wyjść
 • Wykazy przesyłek wydanych dowodów osobistych
 • Rejestr wypadków pracowników cywilnych
 • Rejestr wypadków policjantów
 • Rejestr depozytów
 • Rejestr spisów akt przekazancyh kat."B"
 • Rejestr akt brakowanych kat"BC"
 • Rejestr spisów akt przekazanych kat"A"
 • Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej  kat"B" i"BC"
 • Rejestr spisów zdawczo- odbiorczych dokumentacji archiwalnej przekazywanej do archiwów państwowych, IPN i innych

 

Wydział Ruchu Drogowego

 • Rejestr teczek, dokumentó, dzienników, ksiązek ewidencyjnych
 • Książka ewidencji wyjść służbowych
 • Dziennik podawczy
 • Ewidencja notatników służbowych
 • Książka odpraw do służby
 • Rejestr badań przeprowadzonych na urządzeniu elektronicznym do badania stanu trzeźwości
 • Książka odpraw i narad służbowych
 • Rejestr kart zdarzeń drogowych
 • Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
 • Dziennik korespondencji
 • Rejestr decyzji administracyjnych w sprawie skierowań na badania lekarskie kierowców
 • Rejestr decyzji administracyjnych w sprawie skierowań na badania psychologiczne kierowców
 • Rejestr kart RD5/1-kierujący pojazdami naruszający przepisy drogowe WRD KPP Opoczno
 • Rejestr pracy urządzeń kontrolno-pomiarowych
 • Rejestr wydanych upoważnien do kontroli ruchu drogowego
 • Rejestr wydanych pokwitowań za zatrzymane dokumenty prawa jazdy i dowody rejestracyjne

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.08.2011
Data modyfikacji 21.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opocznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Stępień
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Stępień kkk
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Stępień 2
do góry