Informacja dla osób głuchoniemych i słabosłyszących - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Informacja dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

 

 

Osoby głuchonieme i słabosłyszące mogą kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Opocznie osobiście zgłaszając się w siedzibie jednostki przy Al. Dąbrówki 1 w Opocznie w godzinach  7.30-15.30

oraz za pośrednictwem:

telefonu (za pośrednictwem osoby przybranej) –47 846 32 04

poczty elektronicznej – komendant@opoczno.ld.policja.gov.pl

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona może skorzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Ponadto w sprawach skomplikowanych lub w sytuacji braku możliwości skorzystania z pomocy osoby przybranej, osoba uprawniona może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, powoływanego przez KPP w Opocznie na tę okoliczność.

Osoba, która zamierza skorzystać z usługi tłumacza, powinna zgłosić ten fakt w komendzie ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN) na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie potrzeby skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN)

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Metryczka

Data publikacji 31.01.2017
Data modyfikacji 08.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opocznie
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Stępień
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Stępień 2
do góry