Struktura KPP w Opocznie - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

I. KIEROWNICTWO

- Komendant Powiatowy Policji w Opocznie

- Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie

 

II. WYDZIAŁ KRYMINALNY

  1. Zespół ds. Poszukiwań i Identyfikacji.

  2. Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją.

  3. Zespół dp walki z Przestępczością Narkotykową.

 

III. WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO- ŚLEDCZY

  1. Zespół dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją.

  2. Zespół Techniki Kryminalistycznej.

 

IV. WYDZIAŁ PREWENCJI

  1. Zespół Sztab Policji.

  2. Ogniwo Patrolowo - Interwencyjne.

  3. Zespół Przewodników Psów Służbowych.

  4. Zespół Dyżurnych.

  5. Rewir Dzielnicowych.

  6. Zespół ds. Nieletnich i Patologii.

  7. Zespół Wykroczeń.

 

V. WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO.

 

VI. ZESPÓŁ KONTROLI KADR I SZKOLENIA.

 

VII JEDNOOSOBOWE STANWISKO DS. SKARG I WNIOSKÓW

 

VIII. JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. PRASOWO INFORMAYJNYCH.

 

IX. ZESPÓŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI.

 

X. ZESPÓŁ PREZYDIALNY I OIN.

 

XI. ZESPÓŁ DO SPRAW EWIDENCJI, ROZLICZEŃ I ZAOPATRZENIA.

 

XII. KOMISARIAT POLICJI W PARADYŻU.

  1. Kierownictwo.

  2. Zespół Dochodzeniowo - Śledczy.

  3. Zespół Prewencji.

 

 

XIII. POSTERUNEK POLICJI W DRZEWICY.

  1. Zespół do spraw Kryminalnych.

  2. Zespół do spraw Prewencji.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 14.10.2009
Data modyfikacji : 08.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Opocznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
st.asp. Barbara Stępień
Osoba udostępniająca informację:
mł.asp.Barbara Stępień
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Stępień 2
do góry